🐈
» Groups » Community Contributors » Forum » freelance work
Page options
53a557a7
Community Member

freelance work

Xin chào, tôi leo_black Năm nay tôi 27 tuổi, tôi là một freelancer. Tôi có gần 4 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Rất vui được hợp tác với bạn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ cho nhau cơ hội hợp tác và làm việc cùng nhau. Bạn có thể xem các dự án tôi đã thực hiện và thiết kế trên trang cá nhân của tôi tại đây Cảm ơn !

0 REPLIES 0